Aan het college van burgemeester en wethouders

Nieuwe Steen 1, Hoorn

Hoorn, 29 augustus 2017

Artikel 36 vragen R.v.O.

Geacht college,

Met groot vertoon werd in de media melding gemaakt van de komst van de “Ark of Noah” . Een enorm gevaarte met de grootte van een flatgebouw! Maar liefst 70 meter lang, 10 meter breed en 13 meter hoog zijn de afmetingen van het bakbeest.

En inmiddels ligt de Ark aan de Compagniehaven en blijft daar, zo hebben wij begrepen, liggen tot en met eind februari 2018.

Misschien best wel een aardige toeristische attractie voor een bepaalde doelgroep maar wij vroegen ons af wat er zou gebeuren als Riviercruiseschepen, de zgn Witte Vloot, in die tijd Hoorn willen aandoen. Waar zouden deze schepen dan naar toe gaan? Toch niet naar het Houten Hoofd? Op 31 januari 2017 heeft de raad namelijk een besluit genomen over de Havenverordening 2017-2, in het raadsvoorstel staat o.a. “aan het Houten Hoofd mogen uitsluitend ligplaatsen worden ingenomen door bezoekende Charterschepen en Schepen met thuishaven Hoorn”. Dit punt is o.a. vastgelegd in de Havenatlas en de kaarten Havenatlas. In de Haven atlas staat onder artikel 6:

1. In het gedeelte van de havens dat in de Havenatlas is aangeduid met de term “Riviercruiseschepen en bezoekende charterschepen ”worden uitsluitend met riviercruiseschepen en bezoekende charterschepen ligplaatsen ingenomen.

2. Aan de 2 steigers aan de oostzijde van het Oostereiland mogen per steiger maximaal twee Riviercruiseschepen ligplaatsen innemen.

3. Aan het Houten Hoofd mogen uitsluitend ligplaatsen worden ingenomen door bezoekende charterschepen en charterschepen met thuishaven Hoorn.

Maar ondanks het aangenomen raadsbesluit en uw eigen (college) besluit heeft er toch een Witte Vloot schip aangelegd bij het Houten Hoofd (zie bijgaande foto). En aangezien er in september meer Riviercruiseschepen verwacht worden zal het er niet bij één blijven.

Net zoals bij het Walstroomverhaal en de bussenoverlast op het Visserseiland negeert u ook nu weer het belang van omwonenden. Daarnaast ondervinden ook de schippers van de Chartervaart hier nadeel van.

De fractie van Hoorn Lokaal is zeer ontstemd over deze gang van zaken en heeft voor u de volgende vragen:

  1. Heeft u zich voldoende gerealiseerd wat de consequenties zouden kunnen zijn toen u toestemming aan de Ark of Noah gaf om gedurende augustus 2017 tot en met februari 2018 aan te meren aan de Compagniesteiger? Wat betekent dit voor de Riviercruisevaart als zij een plaats willen aan het Oostereiland?
  2. De raad heeft begin 2017 een besluit genomen over de ligplaatsen die door het college zijn vastgelegd in de Havenatlas. Waarom is er dan op 28 augustus toch een Riviercruiseschip afgemeerd aan het Oostereiland? Gaat dit vaker gebeuren?
  3. Waarom voert u een raadsbesluit en uw eigen besluit niet uit?

De antwoorden zien wij binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Joke van der Meij, raadslid

Met dank aan Benno Ellerbroek Photography voor afbeelding