Dinsdag 10 oktober is in de raadscommissie het voorstel van het college besproken om de begraaftarieven met 27% te verlagen. Hoorn Lokaal pleit hier al jaren voor, zelfs partijen die altijd erg voor kostendekkendheid zijn zagen het belang van het verlagen in. Op deze manier wordt begraven in Hoorn weer betaalbaar!

Hieronder de bijdrage van ons raadslid Joke van der Meij.

Voorzitter,

“Een begraafplaats is meer dan een business model, het is een plek om te rouwen, om bloemen neer te leggen”.

Jaar in jaar uit heb ik namens Hoorn Lokaal aandacht gevraagd voor de in onze ogen veel te hoge tarieven voor begraven in Hoorn. Tijdens de behandeling van de Kadernota verleden jaar heeft wethouder Van Eijk ons toegezegd om naar een oplossing te zoeken, eindelijk vonden wij gehoor. En de wethouder heeft woord gehouden en daarvoor bedanken wij hem.

Bij de meningvormende bespreking van de notitie begraafplaatsen in mei van dit jaar was de conclusie dat begraven in Hoorn erg duur is, de tarieven behoren zelfs tot de hoogste van Noord-Holland. Wat wij al jaren beweerden werd toen bevestigd.

En nu stelt het college voor om de tarieven met 27% te verlagen en terug te brengen naar het niveau van 2014 . Voor Hoorn Lokaal is dit zeer acceptabel, we moeten wel zo reëel zijn dat er niet opeens heel veel meer begraven gaat worden want het is een feit dat steeds meer mensen voor crematie kiezen. Maar voor degenen die uit welke overwegingen dan ook voor begraven kiezen wordt dit in Hoorn weer betaalbaar. En zo hoort het ook, begraven moet voor iedereen een haalbare zaak zijn.

U stelt terecht dat de hoge tarieven voor steeds meer nabestaanden een reden is om de grafrechten niet te verlengen. Deze groep was extra gedupeerd omdat men zich voor verlengen niet kan verzekeren. Ik ken een weduwe die na haar overlijden bij haar man begraven wilde worden maar vanwege de hoge tarieven voor verlenging van de grafrechten daar maar vanaf ziet en heeft besloten om het graf, dat over 3 jaar verlengd moet worden, maar te laten ruimen en zelf te kiezen voor een crematie. Grote kans dat zij nu alsnog haar laatste wil in vervulling kan laten gaan. En dit is geen op zichzelf staand geval en daarom denken wij dat er inderdaad vanuit gegaan kan worden dat er na de verlaging meer verlengd gaat worden.

Voorzitter ik hoop dat partijen die altijd hechten aan kostendekkendheid dit nu kunnen en willen loslaten, het wordt mooi verwoord in het raadsvoorstel ”Niet de prijs maar het product moet centraal staan. Het maatschappelijk belang mag niet ondergeschikt zijn aan het principe van kostendekkendheid”.

Tot slot voorzitter, dit voorstel is een eerste aanzet tot het verbeteren van beleid en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen, dit is ook iets waar wij als Hoorn Lokaal al eerder aandacht voor gevraagd hebben. Het wordt echt de hoogste tijd dat er een goed begraafplaatsen beleid komt. Prima om daarbij de uitvaartondernemers te betrekken, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen.

Ik hoop alleen voorzitter dat het de wethouder nog lukt om dit beleid nog voor de verkiezingen op poten te zetten, misschien kan hij ons daar al iets meer over vertellen.( antwoord van wethouder van Eijk, in januari komt hij met een notitie met betrekking tot het beleid en beheer van de begraafplaatsen).

Voorzitter Hoorn Lokaal gaat met veel plezier akkoord met het voorstel.