Bijdrage Hoorn Lokaal aan de meningvormende bespreking mbt Flexwoningen dd. 10 oktober 2017

Voorzitter,

Hoorn Lokaal ziet grote voordelen door het creëren van Flexibele tijdelijke woonruimte waarin alle groepen die dringend woonruimte nodig hebben worden ondergebracht, op dezelfde wijze, dus gestapeld, zoals wij gezien hebben in Leiden tijdens het werkbezoek van 12 mei dit jaar.

Wij zien het als de oplossing om op korte termijn het tekort aan woonruimte op te lossen. Dit ook om te voorkomen dat spoedzoekers gaan rondzwerven en in een neerwaartse spiraal terecht komen.

Wij delen de mening van het college dat transformatie van een bestaand pand geen optie is, in Hoorn beschikken wij nu eenmaal niet over zo’n prachtig pand als de Genderhof in Eindhoven. Voor de commissieleden die niet mee op werkbezoek waren, dit betreft een leeg staande verzorgingsflat nog in goede staat waar heel gemakkelijk Flexwonen kon worden toegepast.

Wat ons ook duidelijk werd tijdens het werkbezoek is de taak van de beheerder, deze was daar zeer belangrijk en zal dat dus ook in Hoorn moeten zijn. Te denken valt dan o.a. aan het handhaven van de orde, zorgen dat er wordt schoongemaakt en dat soort klussen.

Doorstroming wordt gewaarborgd door het werken met een beperkt huurcontract in dit geval 2 jaar. Bewoners krijgen zodoende 2 jaar de tijd om andere woonruimte te vinden.

Dan voor wat betreft de samenstelling die begrijpen we niet helemaal, wel de doelgroepen, de voorgestelde mix vinden wij prima, maar niet de verdeling.

De behoefte volgens de analyse voor arbeidsmigranten is 148= 25%= dat wordt gehonoreerd met 15 woningen

De behoefte voor mensen uit een relatiebreuk is 200, ook 25% maar die krijgen maar 10 woningen, waarom is er voor gekozen om arbeidsmigranten meer woningen toe te wijzen dan mensen uit een relatiebreuk terwijl de behoefte bij deze laatste groep groter is. Hoorn Lokaal zou dit graag anders willen zien dus 10 voor de arbeidsmigranten en 15 woningen voor mensen uit een relatiebreuk.

Dan voorzitter, wat de locaties betreft, het college vraagt welke locaties wij verder uitgewerkt willen zien. Voorzitter, laat ik dan beginnen met een locatie die wij bij Hoorn Lokaal absoluut niet verder uitgewerkt willen zien en we begrijpen ook niet waarom deze locatie op het lijstje staat.

En dan bedoel ik het Holenkwartier, hoe is het mogelijk dat deze locatie waar al ver gevorderde plannen voor zijn, de ontwikkeling is in volle gang en als alles meezit zal nog dit jaar het bestemmingsplan aan de raad worden aangeboden, hoe is het mogelijk dat het Holenkwartier dan wordt genoemd als locatie voor Flexwoningen?

Ik heb daarover contact gehad met de directie van Terra Marique en die zijn hierover verbaasd. Zij hebben uit de krant moeten vernemen dat het Holenkwartier in beeld is. Terra Marique heeft nimmer een informeel dan wel formeel verzoek gehad van de gemeente om mee te werken aan de vestiging van Flexwoningen op de locatie. Het heeft Terra Marique daarom verbaasd dat de locatie Holenkwartier in dit kader überhaupt wordt genoemd.

Wat Terra Marique betreft komt het Holenkwartier niet voor Flexwonen in aanmerking. Dit standpunt wordt gedeeld door haar beide aandeelhouders, Intermaris Projekten en Zeeman Real Estate.

Voorzitter ik vind dit op zijn zachts gezegd slordig zo ga je toch niet met je gewaardeerde zaken partners om. Graag hoor ik van de wethouder hier een verklaring over.

(Wethouder Van Eijk antwoordde nogal laconiek dat de lijst met mogelijke plekken alleen maar gemaakt is door te kijken waar open plekken in Hoorn zijn en waar Hoorn grond heeft die vrijkomt. Bij Hoorn Lokaal vinden wij dat nogal onnozel; je moet als gemeente toch kijken welke plannen er al liggen voor je gronden als beschikbaar op een lijst zet. Zo kon het ook gebeuren dat op de lijst een school aan de Hanebalk terecht kwam die helemaal nog niet weg gaat. Al met al geen sterk verhaal van de wethouder.)

Welke locatie wij dan wel geschikt vinden? Allereerst de locaties waarbij de grond in bezit is van de gemeente Hoorn en waar nog geen andere bestemming op ligt of plannen voor in de maak zijn.

Dat kan zijn in de Bangert/Oosterpolder of de Prisma locatie.

De locaties Dovenetel en Hanebalk (deze locatie bleek dus ook niet beschikbaar te zijn!) zijn toch al kwetsbare buurten daarom lijkt het ons niet verstandig om deze locaties voor Flexwonen aan te wijzen.

Nieuw Steen zou kunnen maar dan kunnen we er de eerste tien jaar verder niets mee dat is ook niet wenselijk maar op zich hebben wij niets tegen deze locatie. Van de locaties waarvan de grond niet eigendom is van de gemeente komt wat Hoorn Lokaal betreft alleen de grond van Balk in Zwaag in aanmerking.

Tot zover.

Joke van der Meij

Raadslid

Noot:

Uiteindelijk bleven er nog 5 plekken over waar het college naar kan kijken:

Bangert en Oosterpolder, voormalig Hockeycomplex Nieuwe Steen, Landje van Mak bij Westfriezen en het hondenlosloopveld bij Begraafplaats Zuiderveld en aan de Dovenetel, de plek die de school de Spinaker heeft verlaten.

Foto: Nicolet Groen