Plannen van de gemeente Hoorn voor de heffing van precario bij evenementen bedreigt het voortbestaan van de jaarmarkt in Blokker, de Speeldag en de Kunst&Cultuurmarkt. Deze organisaties die worden georganiseerd met tomeloze vrijwilligersinzet worden geconfronteerd met extra administratieve rompslomp en zullen hogere tarieven aan standhouders moeten vragen. Genoemde organisaties hebben aangegeven dat deze maatregel voor hen niet uitvoerbaar is en hebben via inspraakreacties laten weten dat de evenementen dan komend jaar niet meer georganiseerd zullen worden.

Voor Speeldag.nl, goed voor tienduizenden bezoekers, is het duidelijk: invoeren van deze plannen betekent het einde van de speeldag. De gemeente Alkmaar heeft al te kennen gegeven graag het evenement naar de kaasstad te halen.

De Kunst en Cultuurmarkt( met gemiddeld 30 duizend bezoekers ) zal hogere tarieven moeten gaan rekenen voor de standhouders en zal moeten gaan bepalen welke kunstenaar professioneel dan wel op amateurbasis actief is. De organisatie van de markt vreest voor veel minder aanmeldingen en krijgt te maken met veel extra administratieve en controlerende taken. Het bestuur/organisatie dat bestaat uit 3 vrijwilligers heeft via een brief aan de Gemeenteraad laten weten op deze manier geen kunstmarkt meer te willen en kunnen organiseren.

De jaarmarkt in Blokker is een jaarlijkse happening voor het hele dorp en omgeving met vele enthousiaste vrijwilligers. De baten van de markt komen ten goede aan verenigingen in het dorp! De markt wordt deels op gemeentegrond en deels op privé-terreinen gehouden. Precarioheffing zou ook voor deze markt de doodsteek beteken lieten de organisatoren weten tijdens inspraak in de commissievergadering van dinsdag 27 november.

Hoorn Lokaal vindt genoemde evenementen uiterst belangrijk voor de stad Hoorn en Blokker. Vele tienduizenden mensen beleven veel plezier aan deze evenementen. Daarnaast zijn ze ook economisch van groot belang voor de stad. Niet voor niets heeft ook de afdeling Hoorn van Horeca Nederland een brandbrief uit doen gaan. ‘Doodzonde als deze evenementen verdwijnen, we gooien het kind met het badwater weg”, aldus commissielid René Assendelft. ”Deze  evenementen hebben grote culturele, maatschappelijke en economische waarde”.

Hoorn Lokaal vindt het vreemd dat genoemde evenementen worden gezien als een commerciele organisatie en dat ze daarom precarioplichtig worden.

“De Kunst &Cultuurmarkt en Speeldag.nl krijgen nota bene subsidie van de gemeente Hoorn, dan kunnen ze per definitie niet commercieel zijn”.  De oplossing volgens Assendelft is om in de precarioverordening op te nemen dat organisaties die geen commercieel belang hebben worden vrijgesteld van precarioheffing. Criteria hiervoor zouden kunnen zijn dat er sprake is van subsidiering door de gemeente Hoorn en in het geval van de jaarmarkt dat opbrengsten terug vloeien naar de samenleving.

De meningen zijn erg verdeeld over dit onderwerp. Hoorn Lokaal gaat er alles aan doen om deze slechte plannen van tafel te krijgen