De gevolgen van bezuinigingen op stadsreiniging zijn helaas steeds beter zichtbaar in de stad. De gemeente Hoorn zet namelijk nog maar drie in plaats van vier veegwagens in voor het vegen van straten, fietspaden en winkelcentra. De frequentie van het vegen is hierdoor omlaaggegaan waardoor het openbaar gebied sneller een rommelige indruk maakt. Daarnaast blijkt dat minder vegen ervoor zorgt dat onkruid op straat en stoep makkelijker op kan komen. En dat laatste is zeker te zien op straat, het onkruid groeit tegen de klippen op!

In de herfstperiode zet de gemeente Hoorn wel vier veegwagens in en huurt per 1 november nog twee extra veegwagens in om het bladafval van straat te halen. Deze extra inzet in november komt voor de fractie van Hoorn Lokaal te laat! Wegen, maar vooral fietspaden en trottoirs liggen al weken bezaaid met bladafval wat voor spiegelgladde routes en gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers zorgt. Daarnaast verstoppen veel rioolkolken door het bladafval wat weer voor slechte afvoer van regenwater zorgt waardoor er ook meer plassen op straatkomen te staan.

Hoorn Lokaal wil dat de vierde veegwagen voortaan weer het hele jaar wordt ingezet en dat de extra inhuur voor bladafval in de herfst eerder plaats gaat vinden. Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad zal de fractie van Hoorn Lokaal hier een voorstel voor indienen.