Hoorn Lokaal heeft zoals een groot aantal andere partijen, zowel in Hoorn als daar buiten, ernstige bezwaren tegen de heffing van € 20,- per keer welke het CAW per 1 oktober van dit jaar wil gaan invoeren.

Deze regeling zal vooral inwoners met een laag inkomen, inwoners die geen auto hebben, ouderen en mensen die slecht ter been zijn treffen.

Het CAW manifesteert zich steeds vaker als een weinig transparante club waar de gemeenteraden geen enkele grip op hebben. Nauwelijks bekomen van de affaire met het veel te hoge salaris van de nieuwe directeur, waar de wensen van de 7 Westfriese gemeenteraden ook genegeerd werden, is er alweer iets zonder medeweten van de gemeenteraden besloten.

Er gaan steeds meer geluiden op om het CAW op te heffen en dat is misschien niet eens zo’n slecht idee.

Hoorn Lokaal zal zich verzetten tegen deze nieuwe regeling en wij zullen samen met raadsfracties uit Hoorn en de andere 6 Westfriese gemeenten ten strijde trekken.

Wordt vervolgd.