Begroting 2021

28 oktober 2020

Beste inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag, leden van de gemeenteraad en college van B&W Corona Het behandelen van de begrotingsvoorstellen voor het komende jaar is altijd een moment van bezinning. Hoe staan we ervoor en met welke plannen gaan we het komende jaar in? De ongekende gevolgen van de Corona epidemie zetten alles in … Read More

Tunnel Zwaagmergouw

26 februari 2020

Het tunneltje thv De Hoeker onder de Zwaagmergouw vormt een veilige verbinding voor voetgangers tussen de Botenbuurt en de Huesmolen. Ook veel schoolkinderen van de nabijgelegen basisscholen maken gebruik van het tunneltje; om de school te bereiken, maar ook om naar de gymlessen in sportzaal Huesmolen te gaan. Helaas wordt het tunneltje steeds minder aantrekkelijk. … Read More

Begroting 2020

30 oktober 2019

Voorzitter, Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het opstellen van deze begroting, altijd weer een hele klus. Vandaag een begroting aanleveren zou niet zijn gelukt, want vandaag zijn er grote problemen met het netwerk op het stadhuis, zo zie je steeds maar weer hoe afhankelijk en daarmee kwetsbaar we zijn voor wat … Read More

De grazers zijn begonnen in de Kersenboogerd

11 april 2019

Sinds 10 April lopen de schapen in de berm van de weg in de Kersenboogerd. Een mooi gezicht en met de blauwe luchten een mooi begin van de lente. Tot eind september zijn de schapen in de wijk te zien.

Werkzaamheden Keern. Rare capriolen!

15 maart 2019

De gemeente Hoorn is druk bezig met het vervangen van het asfalt op het Keern. De belangrijke verkeersader wordt in drie verschillende fases aangepakt. De werkzaamheden hebben grote gevolgen voor het verkeer, diverse omleidingen zijn ingesteld. Vorige week bleek dat de omleidingsroutes slecht waren aangegeven, deze week blijkt dat veel automobilisten de regels aan de … Read More

Zorgen over fietsersstroom in Risdam-Noord

1 februari 2019

De fractie van Hoorn Lokaal wil dat het college van B&W de doorgaande fietsroute  in Risdam Noord beoordeeld. Grote groepen fietsers rijden op het fietspad langs de Berker -en Wogmergouw  tegen het verkeer in en de oversteek bij de Ballenbrug wordt als onoverzichtelijk ervaren. Fietsers kiezen vaak voor de meest logische en snelste route en … Read More

Halve Maen weg uit Hoornse haven in 2020

31 januari 2019

Hoorn Lokaal is teleurgesteld dat een meerderheid in de gemeenteraad geen onderzoek wil doen naar mogelijkheden om de Halve Maen langer in Hoorn te houden. Het voorstel van het college van B&W om onderzoek te doen naar andere exploitatiemogelijkheden is in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag plotseling door een raadsmeerderheid getorpedeerd. Dit tot groot verdriet … Read More

Eerste raadscommissie 2019

17 januari 2019

Op dinsdag 22 januari 2019 vindt de eerste commissievergadering plaats in de raadszaal van het stadhuis. Aanvang 20.00 uur. Belangrijke agenda n.l. zichtscherm keerspoor in Hoorn Kersenboogerd en de Halve Mean en de stad van de Gouden Eeuw. U bent van harte welkom in het stadhuis of via de live stream.

Voorspoedig 2019

27 december 2018

Het team van Hoorn Lokaal wenst alle lezers een goed gezond en inspirerend 2019. Ook in 2019 zal Hoorn Lokaal zich inzetten voor lokale zaken die U aan gaan.

Ottobrug werkzaamheden

5 november 2018

De kademuren bij de Ottobrug in de Hoornse haven moeten worden vernieuwd en vervangen, de werkzaamheden gaan in de wintermaanden plaatsvinden. Dan heeft de pleziervaart de minste last van de werkzaamheden, scheepvaart zal dan namelijk niet mogelijk zijn van en naar de Karperkuil. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren zal de Ottobrug een … Read More