Binnenkort worden drie flats in de Siriusstraat gesloopt om plaats te maken voor nieuwe flats met comfortabele woningen. Een goede stap in de richting om de Grote Waal aantrekkelijker te maken en leefbaar te houden. Nu veel mensen de appartementen verlaten blijft er ook veel huisraad en ander grof vuil achter. Hiervoor worden door Intermaris grote vuilcontainers beschikbaar gesteld.

Helaas zijn deze vaak niet toereikend óf ze worden helemaal niet gebruikt! Gevolg is dat er regelmatig grote hoeveelheden gedumpt grofvuil op straat liggen in de Siriusstraat. Dit zorgt voor verloedering en (brand)gevaarlijke situaties.

Commissielid René Assendelft van Hoorn Lokaal heeft in de Raadscommissie aan wethouder Van Eijk gevraagd om bij Woningbouwvereniging Intermaris aan te dringen op betere afstemming en handhaving. De wethouder gaf aan dat hij op de hoogte was van de problematiek en dat de contacten tussen de gemeente en woningbouwvereniging ’te kort’ waren.

Inmiddels wordt er beter samengewerkt en wordt de afvalstroom goed in de gaten gehouden. En dat doet Hoorn Lokaal natuurlijk ook.