Het was een succesvolle avond voor Hoorn Lokaal maar liefst 3 door raadslid Joke van der Meij ingediende amendementen zijn aangenomen.

Hoorn krijgt “in geval van nood-kaart”

Een daarvan ging over de “in geval van nood-kaart”. Met deze kaart, die inwoners zelf in kunnen vullen, hebben hulpdiensten belangrijke gegevens binnen handbereik zoals telefoonnummers van familieleden en medische gegevens. Op basis van gesprekken met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de politie basisteam Hoorn blijkt dat de hulpverleners behoefte hebben aan deze “in geval van nood-kaart”. Het college had al positief gereageerd en datzelfde deed de voltallige gemeenteraad. De kaart zal in het eerste kwartaal van 2018 huis aan huis verspreid worden.

Veegwagenpark weer op goed niveau!

Het tweede amendement betrof de aanschaf van een veegwagen. Ook deze haalde een zeer ruime meerderheid alleen de fractie van VOCHoorn stemde tegen. Het is namelijk zo dat de bezuinigingen op stadsreiniging in de gehele stad goed merk- en zichtbaar zijn. De verminderde inzet van het aantal veegwagens van vier naar drie zorgt ervoor dat de straten minder vaak geveegd worden en daardoor de stad steeds vaker een rommelige indruk maakt. Omdat het nu weer financieel beter gaat met Hoorn vinden wij dat onze inwoners daar best iets van mogen merken in de vorm van een schone stad. Vandaar dat wij een amendement hebben ingediend om het veegwagenpark van Hoorn weer op peil te brengen. Wij zijn verheugd dat zoveel fracties net als wij het belang zien van een schone stad.

Historisch lint

Amendement 3, dit amendement diende wij samen in met Hoorns Belang en D66 en had betrekking op het voornemen van het college om de noord-westkant van het Oostereiland in beheer te geven van Stichting Varend erfgoed als start van de vorming van een lint van Historische schepen naar de binnenstad. Echter dit historische lint is er al, dat is tot stand gekomen tussen 2015 en nu. Het besluit om het beheer aan Stichting Varend Erfgoed (SVE) over te dragen is gebaseerd op een niet aangenomen amendement in 2013 en een toezegging van de toenmalige wethouder. Maar daarna is er veel gebeurd, Havenvisie, Havenverordening en Havenatlas zijn tot stand gekomen.

Er is dus geen noodzaak meer om het beheer uit handen te geven. Mocht dat wel zo zijn dan willen wij dat daar eerst een discussie met de raad over gehouden wordt en goed overleg met alle participanten! Ook dit amendement kreeg steun van een zeer ruime meerderheid, alleen HOP en VOCHoorn stemde tegen.