Moet het replica schip de Halve Maen in april 2018 terug naar Amerika of kan het nog 1 jaar in Hoorn blijven? Dat was de vraag die tijdens de commissie van 10 oktober aan ons werd voorgelegd.

Onderstaand de bijdrage van raadslid Joke van der Meij namens Hoorn Lokaal.

Toen wij in december 2014 akkoord gingen met de bruikleenovereenkomst waren wij ons er best wel van bewust dat het een zorgenkindje kon worden. En dat het zo is blijkt uit de evaluatie, geschatte bezoekersaantallen zijn in de 3 jaar nooit gehaald, ze blijven steken op zo’n 13 duizend bezoekers en dat aantal zal de komende jaren niet toenemen verwachten wij want “het nieuwe is eraf”.

Het exploitatietekort is en blijft dan ook een groot en reëel risico.

Voorzitter in november 2014 liet onze toenmalige burgemeester de heer Van Veldhuizen tijdens een interview met RTVNH weten dat “de Halve Maen niet exploitabel was in Amerika” met de kennis van nu kunnen wij gerust stellen dat dat ook geldt voor Hoorn.

Natuurlijk zagen en zien wij ook de voordelen voor onze stad met de komst van de Halve Maen. Wij zijn ons ook bewust van de publiciteitswaarde al vinden wij de financiële waarde van 7 en een halve ton die u er tegenover zet schromelijk overdreven.

U vraagt ons te kiezen uit 2 opties,

  • Optie A: de bruikleenovereenkomst te verlengen met één jaar (2018) met een optie voor nog een jaar (2019)
  • Optie B: Of de bruikleenovereenkomst op te zeggen per 01-04-2018

Om zowel het Westfries museum als de Stichting Varend Erfgoed in de gelegenheid te stellen om in 2018 te anticiperen op het definitieve vertrek van het schip hebben wij een voorkeur voor optie A. (Als de Halve Maen weg gaat per 1 april 2018 loopt het Centrum varend Erfgoed 18.000,= aan huuropbrengsten mis).

Maar daar hebben wij wel een vraag over, het schip moet vanwege verscherpte wetgeving per i januari 2019 beschikken over een certificaat van onderzoek anders mag het niet zeilen. Dit zal voor de Halve Maen enorme kosten met zich meebrengen ,wat als de eigenaar niet bereidt is om deze kosten op zich te nemen? Het schip is dan geen zeilend museumschip meer met alle financiële gevolgen van dien. Uit het voorstel werd ons niet duidelijk wat er dan gebeurd, moeten wij het schip dan toch nog hier houden en de 5 jaar volgens de bruikleenovereenkomst vol maken of kan het schip dan ook terug? Graag een antwoord van de wethouder.( de wethouder antwoordde dat eind 2018 er bekeken wordt hoe verder, wij kunnen dan alsnog besluiten dat het schip alsnog richting Amerika gaat).

En dan voorzitter lees ik in het stuk iets over “onvoorziene omstandigheden” de romp is verzwakt. Maar toen de Halve Maen nog in Amerika lag was al bekend, dus ook bij de eigenaar, dat de romp in niet zo’n beste staat verkeerde

Als de eigenaar toen al niet bereid was om dit te repareren waarom zou hij dat dan nu wel doen? Wij hebben daar een hard hoofd in.

Overigens heb ik op die slechte staat al in 2014 gewezen na mijn zinvolle gesprek met Gerald de Weerd, deskundige op het gebied van reconstructies van historische schepen. De heer de Weerd kent de Halve Maen als geen ander, hij heeft alle tekeningen nog en de technische gegevens. In Amerika heeft hij jarenlang de technische begeleiding van het schip gedaan.

Het is dus niet zo dat we niet wisten dat de romp in slechte staat verkeerd ook het technische rapport dat bij het raadsvoorstel zat was daar duidelijk over.

Ik geef toe voorzitter, daar waar Hoorn Lokaal eerst twijfel had of wij het schip wel in bruikleen moesten nemen, wij na het inspirerende betoog van museumdirecteur Ad Geerdink, niet alleen de nadelen zagen maar ook de mogelijkheden voor Hoorn die de komst van de Halve Maen met zich mee kon brengen. De voordelen gaven voor ons de doorslag om destijds akkoord met de bruikleenovereenkomst te gaan.

Maar nu 3 jaar later moeten wij constateren dat het niet verstandig is om het schip nog langer dan 1 jaar in Hoorn te houden.

Dan tot slot wat het centrum voor Varend Erfgoed betreft, het is wel aardig om te bemerken dat na eerst enorme sceptisch te hebben gehad tegen de komst van de Halve Maen, men toch de financiële voordelen is gaan inzien. En die zijn er en na het vertrek van de Halve Maen zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden tussen de gemeente en het centrum Varend Erfgoed maar men zal ook zelf meer moeten doen om het centrum onder de aandacht te brengen, meedoen bijvoorbeeld aan activiteiten waardoor het varend historisch erfgoed meer opengesteld wordt aan een breder publiek. Daar ligt nog een uitdaging voor bestuur en medewerkers.

Groot voordeel is wel dat, na het vertrek van de Halve Maen, ze de werksteiger waar wij ons als raad zo voor ingezet hebben weer terug krijgen.

Omdat het niet netjes is om en naar de vele vrijwilligers van de Halve Maen, het Westfries Museum en de Stichting Varend Erfgoed om het schip op stel en sprong terug te sturen naar Amerika gaan wij ermee akkoord dat het schip nog een jaar in Hoorn blijft. Daarna zullen wij nogmaals heel kritisch naar de situatie op dat moment kijken.

Noot

In de vergadering van de gemeenteraad van 12 december zal het besluit genomen worden, onduidelijk is nog wat de uitkomst zal zijn daar verschillende fracties of het nog niet wisten of onderling verdeeld waren.