De werkzaamheden aan het spoor rond Hoorn in het weekend van 9 september hadden niet alleen een grote impact op treinreizigers, maar ook bewoners van de Grote Waal ondervonden veel hinder door vastlopend verkeer.

Voor de werkzaamheden was het namelijk nodig om de Middelweg af te sluiten en hiermee was de Grote Waal alleen nog maar via het Keern ontsloten. Gevolg was dat het autoverkeer op zaterdag volkomen vast liep in de wijk met vertragingen tot drie kwartier. Het duurde tot in de middag voordat besloten werd de bussluis bij de Poldermolen te openen.

De fractie van Hoorn Lokaal vindt dat deze problemen te voorzien waren en dat te laat is besloten om verkeer ook via de bussluis te laten rijden. In de raadscommissie van dinsdagavond heeft René Assendelft van Hoorn Lokaal om opheldering hierover gevraagd.

Het college van B&W komt deze week met een schriftelijke reactie.