Met dit gemotiveerde team gaat Hoorn Lokaal aan het werk

René Assendelft, wethouder

Verkeer, Vervoer en parkeren

Onderwijs en kinderopvang

WOW- aanpak (Wonen-Opleiden-Werken)

Binnenstad

Havens

Evenementen, markten en kermis

Programma Hoorn-Noord/ Venenlaankwartier

Inburgering

Dierenwelzijn

 

John Halsema, fractievoorzitter  –  jhalsema@raad-hoorn.nl

1  Verkeer, vervoer, parkeren
2  Programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier
3  Financiën, subsidies, grondbedrijf
4  Werk en inkomen
5  Kansen voor de Kersenboogerd
6  Ouderenbeleid
7  Bestuurlijke vernieuwing- en samenwerking
8  Wonen en stadsontwikkeling / Rozenbuurt
9  Economische zaken, toerisme, citymarketing
10 Ruimtelijke Ordening en omgevingswet
11 Aanspreekpunt voor de wijken Hoorn-Noord en Kersenboogerd                                           

Jessica Visser  –  jvisser@raad-hoorn.nl

1   Binnenstad (binnenstadvisie)
2   Onderwijs – IKEC
3   Diversiteit en inclusie
4   Volkshuisvesting (woningcorporaties)
5   Welzijn en vrijwilligers
6   Armoedebestrijding en schuldhulp
7   WMO
8   Sport en recreatie
9   Leefbaarheid en wijkzaken
10 Grote Waal – Dwaalpark
11 Jeugdzorg / Veilig Thuis – Geweld hoort nergens thuis
12  Economische zaken, toerisme en citymarketing
13  Aanspreekpunt voor de wijken Grote Waal, Binnenstad, Nieuwe Steen en Risdam-Zuid

Piet Schaap  –  pschaap@raad-hoorn.nl

1   Uitbreiding West-Fries museum
2   Havens
3   Kunst en cultuur
4   Zevenhuis 
5   Veiligheid en stadstoezicht
6   Afval
7   Duurzaamheid
8   Wonen en stadsontwikkeling / Rozenbuurt
9   Stadsstrand
10 Openbare ruimte en stadsbeheer
11 Aanspreekpunt voor de dorpen Blokker en Zwaag (dorpenoverleg)  

 

Frank van Rooij  –  fvanrooij@raad-hoorn.nl

1   Verkeer, vervoer, parkeren
2   Inburgering
3   Dierenwelzijn
4   Monumenten en erfgoed
5   Welzijn en vrijwilligerswerk
6   Armoedebestrijding en schuldhulp
7   WMO
8   Woonwagencentrum Bobeldijkerweg
9   Evenementen en markten
10 Bangert/Oosterpolder
11 Aanspreekpunt voor de wijken Risdam-Noord en Bangert/Oosterpolder


Contactadres bestuur:  adm@hoornlokaal.nl