Met dit gemotiveerde team gaat Hoorn Lokaal in de raad.

René Assendelft, wethouder 

John Halsema, fractievoorzitter

1 *Verkeer, vervoer en parkeren
2 Programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier
3 Financiën en subsidies / grondbedrijf
4 Werk en inkomen
5 Kansen voor de Kersenboogerd
6 Ouderenbeleid
7 Bestuurlijke vernieuwing en samenwerking
8 *Wonen en stadsontwikkeling / Rozenbuurt
9 *Economische zaken, toerisme en citymarketing
10 RO en omgevingswet
11 Aanspreekpunt voor de wijken Hoorn Noord en Kersenboogerd                                           

 

Jessica Visser

1 Binnenstad (binnenstadvisie)
2 Onderwijs – IKEC
3 Diversiteit en inclusie
4 Volkshuisvesting (woningcorporaties)
5 * Welzijn en vrijwilligers
6 * Armoedebestrijding en schuldhulp
7 *WMO
8 Sport en recreatie
9 Leefbaarheid en wijkzaken
10 Grote Waal – Dwaalpark
11 Jeugdzorg / Veilig Thuis – Geweld hoort nergens thuis
12 *Economische zaken, toerisme en citymarketing
13 Aanspreekpunt voor de wijken Grote Waal, Binnenstad, Nieuwe Steen en Risdam Zuid

Piet Schaap 

1 Uitbreiding West-Fries museum
2 Havens
3 Kunst en cultuur
4 Zevenhuis 
5 Veiligheid en stadstoezicht
6 Afval
7 Duurzaamheid
8 * Wonen en stadsontwikkeling / Rozenbuurt
9 Stadstrand
10 Openbare ruimte en stadsbeheer
11 Aanspreekpunt voor de wijken Blokker en Zwaag (dorpenoverleg)  

  

Frank van Rooij 

1 *Verkeer, vervoer en parkeren
2 Inburgering
3 Dierenwelzijn
4 Monumenten en erfgoed
5 *Welzijn en vrijwilligerswerk
6 *Armoedebestrijding en schuldhulp
7 *WMO
8 Woonwagencentrum Bobeldijkerweg
9 Evenementen en markten
10 Bangert en Oosterpolder
11 Aanspreekpunt voor de wijken Risdam Noord en Bangerd en Oosterpolder