Hoorn Lokaal stelt vragen aan het college over het opstappen  van de directeur mevrouw Maaike Deckers.

 

 

 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders
Nieuwe Steen 1
Hoorn

Hoorn, 21 februari 2018

Vragen artikel 36 R.v.O

Geacht college,

Vandaag stond in een artikel van het NHD dat directeur van de Bibliotheek in Hoorn mevrouw Maaike Deckers is weggestuurd. Zij is met onmiddellijke ingang vertrokken.
Gisteren kreeg ik een zeer summiere mail van de bestuursvoorzitter van de bibliotheek met de volgende tekst:

Geachte relatie,
Hiermee informeren wij u over de wisseling die in de directie heeft plaatsgevonden. De heer Paul Groot heeft per 1 februari 2018 de directietaken overgenomen van mevrouw Maaike Deckers.
Wij danken mevrouw Deckers voor haar inzet voor Bibliotheek Hoorn.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Bibliotheek Hoorn
Thom Pronk
Bestuursvoorzitter

En dan vandaag een uitgebreid artikel in het NHD maar geen woord vanuit het college. En dat bevreemdt ons. De begroting van de bibliotheek bedraagt 2 miljoen euro, waarvan 1,6 miljoen subsidie van de gemeente.

Wij hebben voor u de volgende vragen:

1. Hoe lang was u op de hoogte van de problemen bij de bibliotheek? Zo ja waarom heeft u de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht?
2. Waarom moet de raad dit met een kort mailtje vanuit de Bibliotheek, en verder uit de krant vernemen? Waarom wordt de raad niet correct bestuurlijk geïnformeerd over wat er speelt? Uiteindelijk gaat het om heel veel gemeenschapsgeld, waarvoor u verantwoording aan de gemeenteraad dient af te leggen.
3. Is er een afvloeiingsregeling afgesproken met mevrouw Deckers en wat voor gevolgen heeft dit voor de begroting?
4. Afgelopen jaar is er sprake geweest van een enorm ziekteverzuim onder het personeel vanwege het optreden van mevrouw Deckers en zijn er zelfs mensen opgestapt. U moet daar
toch iets van meegekregen hebben -waarom heeft u als subsidiegever niet eerder ingegrepen?
5. En tot slot wat betekent dit voor de ambities die de bibliotheek heeft geformuleerd?

Wij zouden graag de antwoorden nog in deze bestuursperiode van u ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Joke van der Meij,
Raadslid voor Hoorn Lokaal