Hieronder de beantwoording van onze vragen

Fractie Hoom Lokaal
R. Assendelft

Onderwerp: Beantwoording art. 36 vragen over de graffitioverlast.
Geachte heer Assendelft,
IJ heeft vragen gesteld over de graffitioverlast. In deze brief leest u de antwoorden op uw vragen.

 1. Welke stappen heeft de gemeente Hoorn na het vonnis gezet om de kosten te verhalen?
  Voor alle duidelijkheid schetsen we hieronder het verloop vanaf augustus 2020 tot nu: In augustus 2020 heeft de politie 2 mannen betrapt op het moment dat zij graffiti aan het spuiten waren op nutsvoorzieningen. Zij werden in verband gebracht met de tags ADOG en
  De zaak is strafrechtelijk opgepakt door politie en OM.
  Naast het strafrechtelijke traject en het verhalen van kosten op daders zetten wij dwangsommen in als bestuurlijk middel om potentiële daders af te schrikken. De gemeente heeft de mannen na de eerste heterdaad een dwangsom van 5.000 euro opgelegd. De dwangsom heeft een looptijd van 3 jaar. ledere keer dat de mannen betrapt worden, moeten zij 5.000 euro betalen, met een maximum van 20.000 euro per persoon. Is het maximum bereikt, dan kan de gemeente overwegen om opnieuw een dwangsom op te leggen, bijvoorbeeld van een hoger bedrag.
  De mannen zijn in maart 2021 door de rechtbank veroordeeld tot taakstraffen van 50 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Ook kregen zij een proeftijd van twee jaar opgelegd. Ook hiervoor geldt: ga je opnieuw in de fout, dan volgen in principe zwaardere straffen. Zowel veroordeelden als de officier van justitie zijn tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Dit loopt dus nog. Pas nadat dit hoger beroep is afgehandeld, kunnen wij de schoonmaakkosten verhalen.
  In augustus 2021 werd één van de mannen opnieuw betrapt, met behulp van particuliere videobeelden. Dat was degene die de rechter eerder koppelde aan de tag K-R. Deze man hebben we onlangs een invorderingsbeschikking van 5.000 euro gestuurd voor de eerder opgelegde dwangsom. Deze persoon heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. Daarna kan nog beroep en hoger beroep volgen. Ook loopt nog strafzaak tegen de man vanwege deze overtreding.
 2. Heeft de gemeente Hoorn hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak?.
  In een strafzaak is het aan het Openbaar Ministerie om hoger beroep in te stellen. Het OM heeft hoger beroep ingesteld en tijdens dat hoger beroep kunnen wij en andere eisers een vordering als benadeelde partij inbrengen en onderbouwen. Als benadeelde partijen gelden Woningcorporatie Intermaris (2.000), verschillende Verenigingen van Eigenaren (VVE), particulieren, de gemeente Hoorn (32.000), Liander en de NS (ruim 5.000). In totaal loopt het claimbedrag in deze zaak op tot ongeveer 57.000 euro.
 3. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen om het vandalisme te stoppen? Waarom lukt het niet om deze overlast te stoppen?
  Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 december heeft de burgemeester toegelicht dat het belangrijk is om niet alle strategieën prijs te geven. In Hoorn staan inmiddels honderden tags. Nog los van de impact op het straatbeeld zijn de maatschappelijke kosten enorm. Deze graffiti heeft voor ons dan ook de hoogste prioriteit en we zetten alle mogelijke preventieve en repressieve middelen in om deze vernielingen te stoppen.
  Het is de optelsom van alle die acties die moet leiden tot de oplossing. Naast het strafrechtelijke traject en het ontmoedigen door onder meer dwangsommen is het belangrijk dat we de pakkans vergroten. Voor een veroordeling moeten daders feitelijk op heterdaad betrapt worden, of moet er onomstotelijk bewijs in de vorm camerabeelden en dergelijke zijn.
  Daarom organiseren we juist ook ogen en oren op straat. Door inzet van toezichthouders, samen met onze partners, maar ook door een beroep op onze inwoners om meldingen te doen als zij iets zien, horen of weten. We merken dat mensen in de stad deze bekladdingen echt zat zijn en dus ook bereid zijn om de politie en de gemeente te helpen. Particuliere camerabeelden hebben geleid tot de tweede aanhouding. De hulp vanuit de stad is dus echt heel belangrijk en waardevol. Onze oproep via onze kanalen heeft ook al een aantal meldingen opgeleverd.
 4. De daders zijn bekend bij de politie en de gemeente, het lukt u alleen niet om ze om heterdaad te betrappen. Bent u bereid om met de officier van justitie andere opsporingsmogelijkheden te bekijken.
  Eén dader is twee keer betrapt, de ander één keer. Zoals gezegd verkennen we élle mogelijke acties en middelen om deze graffiti-vernielingen te stoppen. We hebben hierover nauw contact met de politie en de officier van justitie. Bij de zoektocht naar mogelijkheden is het Openbaar Ministerie ook op landelijk niveau bezig om methodes te onderzoeken.
 5. Heeft u een indicatie van de schade die er inmiddels is aangericht?
  Geschat wordt dat er in onze gemeente een slordige 5.000 kleine tags zijn gezet en 100 grotere. Dat gaat dan overigens niet alleen over de tags ‘K-R’ en ‘ADOG’. Dit zijn tags op gemeentelijke eigendommen en op particuliere eigendommen, zoals woningen van Intermaris en woningeigenaren, kasten van Liander en Ziggo, objecten van het Rijk, ProRail en NS. In Hoorn zijn er in de loop van de jaren al een flink aantal tags verwijderd. De schoonmaakkosten hiervan lopen richting 35.000 euro. Als we gezamenlijk met de genoemde benadeelden de nog aanwezige tags zouden verwijderen, zou dit neerkomen op een geschat bedrag tussen de 750.000 en de 800.000 euro.
 6. Kunnen benadeelde inwoners, bedrijven of instellingen rekenen op steun van de gemeente bij schoonmaak en verhaal van de schade?
  We trekken gezamenlijk op bij het doen van aangiften. Inventarisatie, dossieropbouw, gesprekken met en acties van team Handhaving en Toezicht, particuliere partijen en politie en ook andere gemeenten kosten veel ambtelijke uren, maar zijn wel ter ondersteuning aan de andere benadeelden. Als de daders via de rechtbank of anderszins onomstotelijk bewezen gelinkt kunnen worden aan de tags, neemt de gemeente het voortouw om een gezamenlijke claim bij de daders neer te leggen.
  Wel zal ieder voor zich in eerste instantie de schoonmaakkosten voor zijn of haar rekening moeten nemen. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor gemeentelijke objecten.
 7. In hoeverre denkt u dat het mogelijk is om met deze personen in gesprek te gaan en ze de impact van hun daden te laten inzien. Is een vorm van mediation mogelijk?
  Pogingen hiertoe maken ook onderdeel uit van de aanpak. Vooralsnog leiden die pogingen nog niet tot constructieve gesprekken, maar wij blijven volharden, ook richting de ouders.
  Met vriendelijke groet,
  Burgemeester en wethouders van Hoorn