Hondenbelasting afschaffen.

Hoorn Gids:  Na jarenlange betogen van vooral de fractie Hoorn Lokaal, krijgt de Hoornse raad de kans een einde te maken aan de hondenbelasting in Hoorn. De keuzemogelijkheden zijn: doorgaan met bestaande regeling, geleidelijk in vijf jaar tijd de hondenbelasting afbouwen of afschaffen per 2022. Daarnaast is de vierde keuzemogelijkheid een kostendekkende hondenbelasting.

Afschaffen hondenbelasting is negatief voor begrotingsresultaat

Bij het afschaffen of kostendekkend maken van de hondenbelasting ontstaat er negatieve invloed op het begrotingsresultaat voor 2022 en later. Wanneer de hondenbelasting via de Haagse wetgeving wordt afgeschaft is er een compensatie te verwachten. Er moet in ieder geval gewacht worden of het volgende kabinet dit zal regelen.

Lisa Klinkenberg (PvdA) spreekt over belasting op de beste vriend van de mens, die zij niet meer van deze tijd vindt. Charles Webster (ÉénHoorn) vindt dat ook en hoopt dat de afschaffing in Hoorn eerder dan binnen vijf jaar zal gebeuren. Het CDA laat bij monde van Matthijs Koster weten dat er wel een financieel nadeel is, maar zal zich niet keren tegen uiteindelijke afschaffing. Mitchel Sluis (VVD) ziet ook wel iets in afschaffen in tien jaar tijds. Wanneer we de hondenbelasting meteen afschaffen zouden we misschien de compensatie van het Rijk missen. Het missen van de mogelijke compensatie is voor meer fracties een overweging. Roy Drommel (GroenLinks) wijst nog wel op de nadelen naast alle goede dingen van de hond voor de maatschappij. Lawaai, bijten en poep horen daar bij, maar dat vindt hij niet voldoende om deze oneerlijke belasting te handhaven.

Er lijkt een meerderheid te zijn voor afschaffing

René Assendelft (Hoorn Lokaal) is verheugd over de uitlatingen van andere fracties over de wens om de belasting af te schaffen. Ook hij vindt het aanlokkelijk de Haagse compensatie binnen te halen, hoewel hij liever ziet dat de hondenbelasting direct wordt afgeschaft. Otto Klaren (D66) vindt de berichtgeving over hoe, wanneer en hoeveel van de compensatie zo onduidelijk dat dit het besluit niet hoeft te beïnvloeden. Hij ontdekt een dekkingsmogelijkheid en dus: direct afschaffen. Jeroen van der Veer (Sociaal Hoorn) waarschuwt toch nog even op het wegvallen van een jaarlijks bedrag van vier ton. De kleine meevaller die genoemd is, is eenmalig. Cees Maas (ChristenUnie) vraagt of het verstandig is bij het afbouwen zover te gaan dat het ophalen van de belasting meer gaat kosten dan het opbrengt.

Wethouder pleit voor afschaffing in 5 jaar

Wethouder Simon Broersma memoreert de afschafwensen die Joke van der Meij van Hoorn Lokaal, jarenlang heeft laten horen toen zij nog in de raad zat. Het afbouwen in vijf jaar zal in de praktijk vier jaar zijn. Er is nog een compensatieregeling, maar er zijn wel verwachtingen dat het er aankomt. De wethouder zou daarom pleiten voor afschaffen in vijf jaar. Hij gaat niet extra uitzoeken wie geen belasting betaalt. Hij noemt als een van de voorheen geldende motivaties het tegenhouden van een situatie dat iedereen een hond zou aanschaffen. Otto Klaren (D66) zei daarvan te schrikken, maar de wethouder weet hem gerust te stellen met de opmerking dat het belang van de hond als hulp bij bijvoorbeeld eenzaamheid zwaarder weegt. De door D66 genoemde dekking is niet eenmalig.

Tijdens de komende raadsvergadering zal duidelijk worden of gekozen wordt voor onmiddellijke afschaffing of afschaffing in vijf jaar tijds. De afschaffing van de hondenbelasting in Hoorn lijkt hoe dan ook dichterbij dan ooit.