Hoorn Lokaal en Sociaal Hoorn hebben zorg over het groen in Hoorn
De partijen Hoorn Lokaal en Sociaal Hoorn maken zich zorgen over het groen in Hoorn. Er verdwijnen de laatste tijd veel bomen. Soms omdat bewoners er last van hebben, soms omdat de gemeente bezig is met bijvoorbeeld het vervangen van de riolering. De openbare ruimte blijft daarna vaak rommelig achter. Hoorn Lokaal en Sociaal Hoorn zijn van mening dat dit anders kan en zij hebben daarom een brief gestuurd aan het college.
In deze brief attenderen zij het college erop, dat de gemeente het initiatief heeft genomen om een Groenvisie te ontwikkelen, juist om de stad groen te houden. In deze Groenvisie kunnen bewoners aangeven op welke wijze zij graag zien hoe groen in de buurt wordt vormgegeven. ‘Bewoners en gemeente gaan met elkaar in gesprek, waarna de plannen aan de Raad voorgelegd worden. Hierdoor ontstaat er een breed draagvlak voor de invulling van het groen in de wijken’, aldus Joke van der Meij, raadslid van Hoorn Lokaal
Hoorn Lokaal en Sociaal Hoorn willen dat er gewacht wordt met het kappen van bomen en het aanpassen van al het andere groen tot het moment dat de Groenvisie wordt uitgevoerd. Tot die tijd moet de gemeente alleen overgaan tot handelen wanneer de veiligheid in het geding komt. ‘Het briefje door de deur dat bomen gekapt gaan worden hoort in deze aanpak niet thuis. Samen aan een Groenvisie werken, niet eerst het groen verwijderen en dan nog eens praten’, zegt Jeroen van der Veer, fractievoorzitter van Sociaal Hoorn hierover. De partijen wachten op een reactie van de gemeente