Op donderdag 16 juni 2022 is René Assendelft geïnstalleerd als wethouder in Hoorn. Na weken van onderhandelen hebben de 6 partijen een coalitieakkoord gesloten die op dinsdag 21 juni wordt gepresenteerd aan de raad.

Wij wensen het nieuwe college veel succes en wijsheid in hun werk voor onze mooie stad Hoorn.