Namens Hoorn Lokaal heeft fractievoorzitter Jessica Visser vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gesteld omtrent de wijzigingen in de komende busdienstregeling van Connexxion. Het waarom en de vragen leest u hieronder:

In aanloop naar de nieuwe busdienstregeling van Connexxion op 21 juli, hebben de bewoners van de Wagens (seniorenappartementen aan de Glazenwagen, Kerkewagen, Boerewagen en Speelwagen) in de Risdam Zuid zich verontrust gemeld bij Hoorn Lokaal. De geplande opheffing van buslijn L11, welke belangrijke haltes (2) bij de seniorenappartementen en het Dijklander ziekenhuis bedient, baart hen grote zorgen.
Bewoners maken zich zorgen over de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen. Vragen rijzen over de afstand naar de nieuwe haltes of de bus nog bij het ziekenhuis stopt en of de nieuwe opstapplaatsen wel goed bereikbaar zijn voor bewoners die minder mobiel zijn en met bijvoorbeeld een rollator lopen.

Hoorn Lokaal benadrukt het belang van passende voorzieningen in de directe omgeving om ouderen in staat te stellen langer thuis te blijven wonen. Het verdwijnen van deze buslijn roept vragen op over de toegankelijkheid van essentiële voorzieningen voor onze oudere inwoners van de Wagens.  Als we willen zorgen dat ouderen langer thuis blijven wonen, dan moeten we niet alleen woningen hierop aanpassen maar ook zorgen dat de directe woonomgeving wordt ingericht met de juiste en passende voorzieningen, zoals de beschikbaarheid van openbaar vervoer.

Bovengenoemde is voor Hoorn Lokaal reden om vragen te stellen aan het college:

  1. Bewoners van de Wagens, de seniorencomplexen in de Risdam Zuid, maken zich zorgen over het verdwijnen van buslijn L11, welke 2 haltes kent bij hun seniorenappartementen en een haltestop heeft bij het Dijklander ziekenhuis. Bent u op de hoogte dat het opheffen van deze buslijn onrust veroorzaakt onder de bewoners van de appartementen?
  2. Van welke buslijn(en) en halte(s) kunnen de bewoners vanaf 21 juli gebruik maken om naar het ziekenhuis te reizen?
  3. Voldoen de nieuwe haltes aan de vastgestelde maximale afstand van 400 meter? En wordt de afstand die de bewoners moeten afleggen naar deze haltes groter dan wat deze nu is? Is de weg naar deze haltes ook goed te belopen voor bewoners, die minder goed ter been zijn en bijvoorbeeld gebruik maken van een rollator?
  4. De bewoners hebben via mijnoverheid.nl een technische lastig te begrijpen verkeersbesluit ontvangen. Wanneer kunnen zij een duidelijke informatiebrief verwachten over de veranderingen in de buslijnennetwerk en de gevolgen daarvan voor hen?
  5. Bent u het met ons eens, dat als we willen dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen ook de directe woonomgeving met de juiste en passende voorzieningen, zoals beschikbaarheid van openbaar vervoer, hier een belangrijke rol in speelt? 
  6. Wat is de reden waarom u bij de besluitvorming over het buslijnennetwerk geen invloed heeft gehad? 
  7. Welke criteria hanteert de provincie bij het bepalen van buslijnen en haltes? Hoe weten zij bijvoorbeeld waar seniorencomplexen, zorgvoorzieningen, middelbare scholen zijn gevestigd of in welke wijken de aanwezigheid van openbaar vervoer extra belangrijk is? 
  8. Wat is ervoor nodig om tot een samenwerking tussen de provincie en gemeente te komen, om zo te zorgen dat besluitvorming over het openbaar vervoer beter aansluit op wat nodig en gewenst is binnen onze gemeente?