Afgelopen raadsvergadering (14 mei 2024) heeft Hoorn Lokaal vragen gesteld aan het college omtrent het onderwerp wonen.

Allereerst hebben we vragen gesteld over waar we NIET willen dat er wordt gewoond. Een punt van zorg is de opkomst van woningen in de plint (begane grond) van de winkelstraten, zoals op het Kleine Noord, waar we steeds meer woningen tussen de winkels zien verschijnen. Deze vragen zijn samen met CDA Hoorn gesteld. De wethouder liet weten het probleem te herkennen en erkennen. Tijdens de behandeling van de plintenstrategie zal dit issue worden meegenomen.

Daarnaast hebben we vragen gesteld over het “on hold” zetten van onze ingediende en unaniem aangenomen motie “woningdelen door jongeren in woningen van Intermaris”. Het is voor jongeren enorm moeilijk om woonruimte te vinden en daarom vindt Hoorn Lokaal dat we alles moeten doen om hen te helpen in het vinden van een eigen woonplek. Helaas is de uitvoering van de motie tijdelijk stopgezet en daarom hebben we het college gevraagd wat er nodig is om dit proces weer op te starten. De wethouder gaf aan dat ook het college er alles aan gedaan is om zoveel mogelijk woonkansen voor jongeren te creëren. De onderhandeling met Intermaris is al ver gevorderd maar er zijn een aantal praktische zaken welke moeten worden onderzocht om het proces goed te kunnen inrichten.

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=PuwhA8o3RSM