Op 4 maart 2024 is gemeenteraadslid Jessica Visser door de fractie van Hoorn Lokaal verkozen tot haar voorzitter. Zij volgt John Halsema op, die na de voor Hoorn Lokaal positieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2022 zich beschikbaar stelde om de nieuwe vierkoppige fractie te gaan leiden. Fractie en bestuur zijn John Halsema zeer erkentelijk voor zijn inzet en moed om deze taak op zich te nemen, vooral ook omdat het leiden van een fractie met nieuwe mensen geen sinecure is.

Fractie en bestuur zijn blij dat Jessica Visser deze benoeming heeft aanvaard. Zij is een enthousiaste politica die zich heeft ontwikkeld tot een evenwichtige volksvertegenwoordigster die graag tussen de mensen staat. Zelf zegt zij: “Ik vind het raadswerk en de vele contacten met mensen heel leuk, vooral als het mogelijk is om verbinding tot stand te brengen. We hebben elkaar nodig dus het samen doen is belangrijk. Bij elk voorstel heb ik het aspect leefbaarheid scherp voor ogen: een levendige en bruisende stad met behoud van leefbaarheid. Bij de kadernota was onze boodschap ook duidelijk: we kijken vooruit om de stad te ontwikkelen; dat is nodig maar we vergeten niet dat het wonen in Hoorn, Blokker en Zwaag vandaag en morgen ook fijn moet zijn.

Ik wil mij graag de komende twee jaar tot de volgende verkiezingen voluit inzetten om leiding te geven aan de fractie van Hoorn Lokaal en voel me zeer vereerd met het vertrouwen van fractie en bestuur.”