Hoorn Lokaal is teleurgesteld dat een meerderheid in de gemeenteraad geen onderzoek wil doen naar mogelijkheden om de Halve Maen langer in Hoorn te houden.

Het voorstel van het college van B&W om onderzoek te doen naar andere exploitatiemogelijkheden is in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag plotseling door een raadsmeerderheid getorpedeerd. Dit tot groot verdriet en ongenoegen van de vele vrijwilligers die bij de vergadering op de publieke tribune aanwezig waren.

De replica wordt nog wel dit jaar ingezet tijdens activiteiten voor de viering van het gouden eeuw jaar, maar moet begin 2020 de Hoornse haven verlaten.

Hoorn Lokaal had graag de mogelijkheden voor een langer verblijf en andere exploitatiemogelijkheden in oktober 2019 gewogen. Daarvoor is nu geen mogelijkheid meer. Het genomen besluit doet geen recht aan het vele werk van de vrijwilligers en de promotionele meerwaarde van het schip voor onze stad. In 2020 zou het schip bijvoorbeeld bij Sail Amsterdam nog hebben kunnen schitteren.

Nu het besluit definitief is dat de gemeente Hoorn geen rol meer mag spelen met dit schip, hoopt Hoorn Lokaal dat er initiatieven komen van particulieren, bedrijfsleven of stichtingen om het schip alsnog aan Hoorn te blijven binden.