De fractie van Hoorn Lokaal wil dat het college van B&W de doorgaande fietsroute  in Risdam Noord beoordeeld. Grote groepen fietsers rijden op het fietspad langs de Berker -en Wogmergouw  tegen het verkeer in en de oversteek bij de Ballenbrug wordt als onoverzichtelijk ervaren.

Fietsers kiezen vaak voor de meest logische en snelste route en in dit geval kunnen wij deze keuze van de fietsers wel begrijpen, de fietsers worden naar onze mening niet goed gefaciliteerd. Bij de Huesmolen worden de fietsers geleid langs de linkerzijde van de weg om vervolgens bij de Ballenbrug weer naar de rechterzijde geloodst te worden. De oversteek bij de Ballenbrug vinden wij verre van overzichtelijk en fietsonvriendelijk. Fietsers richting Wognum moeten vervolgens bij de rotonde van de Westfrisiaweg weer de weg oversteken om daar weer links naast de weg te gaan rijden. Twee keer nodeloos en onoverzichtelijk de weg oversteken zorgt ervoor dat veel fietsers (waaronder veel scholieren) de keuze maken om aan de linkerzijde te blijven fietsen. Hoorn Lokaal vindt dat dit beter kan en vraagt het college wat de mogelijkheden zijn voor aanpassingen van deze situatie. Daarbij benadrukt Hoorn Lokaal dat we graag de fietser beter gefaciliteerd willen zien en daarom niet meteen denken in termen van extra handhaving.

Onderstaande vragen zijn aan het college van Hoorn gesteld:

Over de fietsstromen in de Risdam-Noord hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het bij u bekend dat veel fietsers (waaronder veel scholieren) langs de Berkmer- en Wogmergouw alternatieve fietsroutes kiezen en massaal aan de andere kant van de weg gaan fietsen? Hoe beoordeelt u deze situatie?
  • Fietsers komend vanaf de Dorpsstraat moeten ter hoogte van de Ballenbrug oversteken. Hoe beoordeelt u de fietsoversteek bij de Ballenbrug? Is de oversteek daar, (in een bocht met een verhoogde weg) voldoende overzichtelijk? Is er voldoende opstelruimte voor de fietsers? Past de inrichting en de locatie van deze oversteek bij de hoofdverkeersader die langs deze route loopt?
  • Met de aanleg van de rotonde bij de Westfrisiaweg moeten fietsers in richting Wognum nu twee keer de hoofdverkeersader oversteken (eerst bij de Ballenbrug en daarna weer bij de rotonde thv Westfrisiaweg). Naar de mening van Hoorn Lokaal is dit erg fietsonvriendelijk en nodeloos onveilig. Bent u het met ons eens dat dit onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
  • Is het mogelijk om de fietspaden langs de Wogmer -en Berkmergouw te verbreden zodat veilig gebruik in twee richtingen mogelijk is?
  • Welke andere mogelijkheden ziet het college om de fietsers langs de Berkmer -en Wogmergouw beter te faciliteren?