Na het ‘rumoer’ van de verkiezingscampagne en het verwerken van de verkiezingsuitslagen is het wat stil geworden in de Hoornse politiek. Vrij snel gaven VVD, Groen Links , D66, Fractie Tonnaer en Sociaal Hoorn aan dat ze samen een coalitie willen gaan vormen. Waar in veel gemeenten de nieuwe colleges al van start zijn gegaan, daar moeten we in Hoorn wat geduld betrachten. De verwachting is dat het nieuwe college begin juni wordt geïnstalleerd. Het proces duurt ook wat langer omdat de formerende partijen ook ruimte geven aan de andere fracties in de Hoornse gemeenteraad om input te geven voor het coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Deze manier van werken is nieuw, Hoorn Lokaal staat hier positief kritisch tegenover en zal ook de nodige punten aandragen. De komende weken zal blijken in hoeverre er echt sprake zal zijn van een zogenaamd ‘open coalitieakkoord’. Totdat er een nieuwe coalitie is gevormd en de nieuwe wethouders zijn benoemd staat de politieke agenda op een wat lager pitje, er zijn geen commissie -of raadsvergaderingen. Dat neemt niet weg dat er ook wel degelijk lopende zaken zijn die onze aandacht vergen. De vertraging van de nieuwbouw en de geplande sloop van de overige flats in de Siriusstraat heeft onze topprioriteit, maar o. a. ook de problemen bij ‘veilig thuis’, de gang van zaken met de bussen van de Witte Vloot in het Julianapark en de maatschappelijke begeleiding van statushouders in Hoorn wordt nauwlettend door ons gevolgd.

René Assendelft
Raadslid Hoorn Lokaal