Op donderdag 29 maart werden de nieuwe raadsleden benoemd in de raadszaal van het stadhuis.

In totaal 18 nieuwe leden verdeeld over 14 partijen. Ten overstaan van de raad en hun familie en bekenden legden de leden

de eed of de gelofte af.