In oktober 2016 heeft Hoorn Lokaal samen met de VVD aandacht gevraagd voor de slechte beelden tijdens de nachtelijke uren van de camera’s in de binnenstad.
Met eigen ogen hebben we gezien hoe slecht de camerabeelden waren van sommige camera’s. De beelden die deze camera’s ‘s nachts maakten waren zo slecht van kwaliteit dat politie en justitie er vaak niets mee konden omdat gezichten onherkenbaar waren en er ook geen kleuren op te zien waren. Door de slechte kwaliteit waren de beelden vaak niet te gebruiken als bewijslast (richting O.M.) en de politie moest menigmaal een verdachte laten lopen. Hoorn Lokaal vond en vindt dat onacceptabel voor de veiligheid van onze burger en frustrerend voor de politie.
Hoorn Lokaal wilde dat de slechte camera’s direct vervangen werden en diende daar een amendement voor in dat gesteund werd door de voltallige oppositie (Hoorn Lokaal ,VVD, HOP, HB, VOCHoorn ,Tonnaer, HSP) maar helaas niet door de voltallige coalitie (CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en SP). Zij vonden het niet nodig dat de camera’s direct vervangen werden, niet te begrijpen want ook zij hadden die foto’s van de zeer slechte kwaliteit gezien.
Het amendement kreeg daardoor geen meerderheid, wel zegde de burgemeester toe dat wanneer een camera kapot ging deze vervangen zou worden door een HD camera.
Doordat nu ook de laatste camera’s zijn vervangen geven nu alle camera’s ook s ’nachts scherpe beelden zodat de politie beter haar werk kan doen.