Op verzoek van een aantal buurtbewoners heeft Hoorn Lokaal een aantal (verkeers)situaties bekeken in het Venenlaankwartier. We gaan voor deze zaken aandacht vragen bij het college van B&W.

Inmiddels is het al meer dan vijf jaar geleden dat de werkzaamheden voor de dijkverzwaring richting Schellinkhout zijn afgerond. Bij het Julianaplein is het nog wachten op een definitieve opgang naar de dijk en het Julianapark. De dijk zou inmiddels voldoende ingeklonken moeten zijn om op korte termijn de situatie daar te verbeteren en veiliger te maken. De huidige opgang is erg fietsonvriendelijk. Het Hoogheemraadschap HHNK is hiervoor nog verantwoordelijk. We gaan het college vragen om er bij het HHNK op aan te dringen dat er snel met de werkzaamheden wordt begonnen en dat deze niet gaan plaatsvinden in het zomerseizoen. Daarnaast zou er uitsluitsel moeten komen hoe veilige fietsroutes moet lopen op de Willemsweg.

Voor de binnenstad is een lengtebeperking van kracht voor vrachtwagens langer dan 11 meter. Op het Julianaplein staat hiervoor een vooraankondiging middels een verkeersbord. Dit bord staat nog voor de splitsing van de Willemsweg en wordt niet herhaald bij het begin van de binnenstadszone. Bij het Kleine Oost zou ook het verkeersbord geplaatst moeten worden. Op deze manier wordt zwaar verkeer niet effectief geweerd uit de binnenstad.

Ook de verkeerssituatie op het Julianaplein kruising Venenlaankwartier roept vragen op. Op de plek waar logischerwijs fietsers gebruik zouden maken van het daar gelegen fietspad staat het verkeersbord gesloten voor alle verkeer. Fietsers zouden via de smalle rijweg tegen het verkeer moeten inrijden. Meerdere malen is hiervoor aandacht gevraagd door bewoners met nul op het rekest. Voor Hoorn Lokaal zou deze verkeerssituatie eenvoudig verduidelijkt kunnen worden.

Een ingrijpende ingreep staat het Venenlaankwartier nog te wachten met het verleggen van de hoofdriool-persleiding. Deze loopt nu nog langs de Schellinkhouterdijk, maar moet op last van het HHNK verlegd worden via de Boelisstraat naar de Venenlaan en verder. Als dit gedaan is dan kan ook de Venenlaan zelf worden opgeknapt en gereorganiseerd. De plannen hiervoor zitten al lang in de pijplijn, Hoorn Lokaal wil graag weten wanneer deze werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Heeft u ook vragen uit de wijk? Neem contact op met Hoorn Lokaal!
Email: info@hoornlokaal.nl