College van Burgemeester en Wethouders te Hoorn

Hoorn, 25 juli 2022
Betreft: Mogelijk lege pinautomaten deze zomer

Geacht college,

De berichten van afgelopen week – o.a. op Geldmaat.nl – over mogelijk lege pinautomaten in ons land heeft onze fractie verontrust. Begin augustus begint de kermis in Hoorn eindelijk weer in de binnenstad met als resultaat veel bezoekers die gezellig kermis willen vieren. Het vooruitzicht dat juist in deze belangrijke periode de pinautomaten niet gevuld zouden kunnen worden verontrust ons. De bezoekers moeten kermis kunnen vieren en dan niet op zoek moeten naar één van de weinige pinautomaten die misschien eurobiljetten bevat.

Al decennia lang verdwijnen er steeds meer pinautomaten uit ons straatbeeld, hetgeen al vaak leid tot gemopper en onbegrip van onze bezoekers en inwoners.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Herkent het college het probleem dat kan ontstaan wanneer in de kermisweek de pinautomaten niet gevuld en dus buiten gebruik zijn? Zo nee, waarom niet?
  2. Gaat u op korte termijn contact opnemen met directie van Geldmaat om te voorkomen dat a. pinautomaten niet tijdig gevuld worden?
    b. Geldmaat op lege automaten verwijst naar locaties met wel gevulde automaten?
    Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid om tijdens de kermis in de binnenstad op diverse manieren aan te geven waar pinautomaten zijn die in gebruik zijn? We denken aan bijv. borden, op social media etc.
  4. Bent u met ons van mening dat er al teveel pinautomaten zijn verdwenen in Hoorn en dat dit er zeker niet nog minder mogen worden? Zo nee waarom niet?

Wij verwachten een spoedige actie van het college om ervoor te zorgen dat de pinautomaten in de binnenstad niet buiten gebruik zullen zijn tijdens de kermis en een reactie op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

John Halsema, raadslid Hoorn Lokaal