Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Hoorn.

Hoorn, 11 augustus 2022
Betreft: Vragen naar aanleiding van de prijsverhoging van zwembad de Waterhoorn

Geacht college,

Al enkele maanden stijgen de energieprijzen explosief. Hoorn Lokaal maakt zich al enige tijd zorgen wat voor effect dit zou kunnen hebben op onze recreatieve- en sportvoorzieningen; zoals het zwembad, sporthallen en ijsbaan.

Zwembad de Waterhoorn heeft op 19 juli jl. laten weten dat zij de toegangsprijs (vrij zwemmen en zwemlessen) per 1 september met 10,19% gaat verhogen. Dit is een extra tussentijdse verhoging, de jaarlijkse verhoging volgt 1 januari 2023. Een zwembadkaartje voor een volwassene kost per 1 september €7,50!

Hoorn Lokaal is geschrokken van deze extra verhoging en maakt zich zorgen om de toegankelijkheid van het zwembad. Wij willen u dan ook de volgende vragen stellen:

  1. Is de aangekondigde extra-verhoging in samenspraak c.q. met medeweten van uw college tot stand gekomen? Zo ja, bent u akkoord gegaan en waarom?
  2. Door deze extra verhoging zullen mensen het zwembad wellicht gaan mijden. Buiten vrij zwemmen is het volgen van zwemlessen ontzettend belangrijk. Het in onwenselijk dat kinderen hierdoor wellicht geen zwemles gaan volgen. Sporten, leren zwemmen, recreatie is zeer belangrijk voor de volksgezondheid. Hoe ziet u de gevolgen voor zich?
  3. De Waterhoorn is de eerste die haar prijzen verhoogt. Maar wie volgt nog meer?
    IJsbaan De Westfries, sporthallen en sportclubs; allen hebben te maken met hogere energielasten.
    Optisport geeft als exploitant van de Waterhoorn aan dat zij geen aanspraak kan maken op een compensatieregeling vanuit zowel de landelijke- als lokale overheid. Is dit juist? En zo ja, waarom is er geen compensatieregeling? Bent u voornemens deze te maken? 
    Hoorn Lokaal vindt sporten belangrijk voor iedereen, maar dan moet het wel betaalbaar blijven!
  4. Energieverbruik kan worden beperkt door verduurzaming / renovatie. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de Waterhoorn. Bestaat er een planning op basis waarvan renovatie en (verdere) verduurzaming van daarvoor in aanmerking komende panden kan worden aangepakt?


In afwachting van uw antwoorden,

Piet Schaap
Raadslid Hoorn Lokaal