De kademuren bij de Ottobrug in de Hoornse haven moeten worden vernieuwd en vervangen, de werkzaamheden gaan in de wintermaanden plaatsvinden. Dan heeft de pleziervaart de minste last van de werkzaamheden, scheepvaart zal dan namelijk niet mogelijk zijn van en naar de Karperkuil.
Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren zal de Ottobrug een aantal maanden weggehaald worden. Wandelaars en fietsers van en naar het Julianapark, sporters en waterrecreanten kunnen dan dus geruime tijd niet gebruik maken van deze route en zullen via het Kleine Oost en het ABC naar het park moeten gaan.
De start van de werkzaamheden was per brief aan omwonenden en in het gemeentenieuws in het Westfries Weekblad aangekondigd per 1 november 2018. De verbazing bij de fractie Hoorn Lokaal was dan ook groot toen er deze week nog geen enkel zicht was op het starten van werkzaamheden.
Navraag leert dat deze werkzaamheden pas zullen beginnen in de eerste week van januari!
Aangezien er vanaf het water wordt gewerkt en ook de materialen over het water moeten worden aangevoerd zou een strenge winter roet in het eten kunnen gooien. Hoorn Lokaal vindt het dan ook jammer dat in de ‘milde’ maanden november en december er nu niet wordt gewerkt. Gezien de belangen van omwonenden en de vele gebruikers van het park is vertraging uiteraard zeer onwenselijk.
Bewoners en belanghebbenden zullen opnieuw zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de nieuwe startdatum van de werkzaamheden.
Het zal niet mogelijk zijn om een noodbrug te plaatsen ter hoogte van de Ottobrug. Hoorn Lokaal heeft aan wethouder Broersma gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om tijdens de werkzaamheden het mogelijk te maken om op gezette tijden de loopbrug over de sluis in gebruik te nemen.