Hoorn, 19 oktober 2021

Aan college van B & W gemeente Hoorn

Betreft: overlast graffiti

Vragen art. 36 RvO

Geacht college,

Hoorn en inmiddels ook de wijde omgeving heeft al bijna twee jaar grote overlast van een tweetal graffiti vandalen. Geen enkel plekje in de openbare ruimte wordt met rust gelaten door deze figuren. Vrijwel dagelijks doemen er weer nieuwe ‘tags’ op: ADOG en K-R is overal zichtbaar in de stad. Het moet inmiddels gaan om vele honderden plekken gaan waar deze graffiti is aangebracht. Het zorgt bij onze inwoners voor een gevoel van onbehagen en voor grote frustraties die al jarenlang de openbare ruimte hierdoor zien verloederen. Daarnaast is de schade voor particulieren, bedrijven, instellingen en de gemeente enorm!  

En het houdt maar niet op!

De twee vandalen die vermoedelijk nog steeds voor de overlast zorgen zijn in maart dit jaar veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur, waarvan 30 uur als voorwaardelijk is opgelegd. “Te laag” oordeelde burgemeester Jan Nieuwenburg na het vonnis bij RTV Noord-Holland en andere media. Wat Hoorn Lokaal is deze uitspraak meer dan terecht. Deze straf deed en doet geen recht aan de aangerichte maatschappelijke schade.

In hetzelfde interview geeft de burgemeester aan dat de gemeente zich beraad op vervolgstappen en het verhalen van de schade.

Het brengt ons op de volgende vragen:

  1. Welke stappen heeft de gemeente Hoorn na het vonnis gezet om de kosten te verhalen?
  2. Heeft de gemeente Hoorn hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak?
  3. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen om het vandalisme te stoppen? Waarom lukt het niet om deze overlast te stoppen?
  4. De daders zijn bekend bij de politie en de gemeente, het lukt u alleen niet om ze op heterdaad te betrappen. Bent u bereid om met de officier van justitie andere opsporingsmogelijkheden te bekijken.
  5. Heeft u een indicatie van de schade die er inmiddels is aangericht?
  6. Kunnen benadeelde inwoners, bedrijven of instellingen rekenen op steun van de gemeente bij schoonmaak en verhaal van de schade?
  7. In hoeverre denkt u dat het mogelijk is om met deze persomen in gesprek te gaan en ze de impact van hun daden te laten inzien. Is een vorm van mediation mogelijk?

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie Hoorn Lokaal

René Assendelft

Raadslid