Hoorn Lokaal wil alle gekapte bomen langs Schellinkhouterdijk terug.

In verband met de werkzaamheden ten behoeve van de dijkverzwaring aan de Schellinkhouterdijk zijn in 2010 43 zilveresdoorns gekapt. De belofte was dat op termijn alle bomen gecompenseerd zouden worden. Inmiddels zijn de werkzaamheden al járen afgerond en is het de hoogste tijd dat er weer bomen terug komen langs de Schellinkhouterdijk en de Willemsweg.

Uit informatie bleek dat de gemeente slechts 25 bomen zou gaan terugplaatsen, het hoogheemraadschap zou niet meer bomen willen toestaan. Reden voor Hoorn Lokaal om bij monde van raadslid René  Assendelft nogmaals te vragen naar deze bomen. Eerder had de fractie van Hoorn Lokaal al schriftelijke vragen gesteld over de bomen én over het bruggetje ter hoogte van het Julianapark.

In de Raad van dinsdag 26 januari heeft wethouder Broersma de toezegging gedaan dat er 46 bomen worden geplaatst langs de Willemsweg. Het gaat om 33 iepen en 13 esdoorns. Helaas is voor deze laatste bomen de toestemming nog niet officieel binnen. Reden voor René Assendelft om hier zorg over uit te spreken: Hoorn Lokaal zit niet te wachten op een herhaling van zetten zoals bij de Westerdijk. Daar was ook sprake van langdurig gesteggel over het terugplaatsen van de bomen.

Hoorn Lokaal blijft dit goed volgen en zal net als bij de bomenkap aan Westerdijk blijven aandringen  op het nakomen van de afspraken omtrent het terugplaatsen van voldoende bomen.