Terugblik op raadsvergadering van 16 mei 2023 door de fractie van Hoorn Lokaal.

Bespreekpunten: graffiti – inclusiebeleid – nota lokaal gezondheidsbeleid

Tijdens de raadsvergadering hebben we aandacht gevraagd over de vele graffiti-tags die onze stad zo ontsieren. Overal waar je bent in Hoorn zie je deze wel gekalkt op muren, borden of prullenbakken. We hebben het college gevraagd of er wel een beleid is omtrent graffiti en het verwijderen van deze. De wethouder liet weten dat rond de zomer dit beleid zal worden gepresenteerd. Aansluitend hebben we het college laten weten dat onze fractie samen met andere fracties van de coalitie de handen uit de mouwen zal steken en dat we op 27 mei graffiti bij het strandje in het Julianapark gaan wegpoetsen.

Voor ons lag de besluitvorming voor het nieuwe inclusiebeleid. Dit beleid richt zich op 5 focuspunten: bestaanszekerheid en kansengelijkheid / discriminatie en racisme / regenbooggemeente / toegankelijkheid en Safe Streets. Voor Hoorn Lokaal is het belangrijk dat je weet dat er naar je wordt omgekeken, iedereen kan en mag meedoen in onze gemeente! We hebben deze avond dan ook ingestemd met het nieuwe inclusiebeleid. We kijken reikhalzend uit naar de uitvoering van dit beleid.

Aansluitend is ook de nota lokaal gezondheidsbeleid besproken. Hierin wordt aan de hand van het rapport van de GGD gekeken hoe de verschillende leeftijdsgroepen er voor staan met betrekking tot levensstijl, drugs, alcohol, mentaal welzijn et cetera.

Het blijkt dat 85% van de inwoners zich goed voelt in Hoorn maar 15% dus niet en daar zit jumuist het probleem. Het zijnvoor 42% jongeren die zich niet goed voelen, van wie 22% zelfs suïcidale gedachten hebben. We zijn als Hoorn Lokaal bezorgd over deze groep, juist omdat het onze jongeren betreft. Wij hebben aandacht gevraagd voor digitale toegankelijkheid van de zorg en vragen ons af of degene die hulp en aandacht het hardste nodig heeft geholpen wordt met deze toegankelijkheid. Daarnaast hebben wij het college gevraagd om meer aandacht voor (de gevolgen van) Dementie/Alzheimer. Door de vergrijzing wordt deze groep steeds groter.

De wethouder heeft namens het college toegezegd aandacht te geven aan zowel het digitale beleid alsook aan Dementie en Alzheimer.

Alle reacties:

22