Het tunneltje thv De Hoeker onder de Zwaagmergouw vormt een veilige verbinding voor voetgangers tussen de Botenbuurt en de Huesmolen. Ook veel schoolkinderen van de nabijgelegen basisscholen maken gebruik van het tunneltje; om de school te bereiken, maar ook om naar de gymlessen in sportzaal Huesmolen te gaan.

Helaas wordt het tunneltje steeds minder aantrekkelijk. Zwerfvuil, matige afvoer van regenwater en onkruid geven het tunneltje geen fijne aanblik. De laatste tijd wordt het tunneltje ook geteisterd door graffiti-vandalen; aanstootgevende teksten en tekeningen zorgen voor een nare sfeer. De verlichting in het tunneltje wordt regelmatig vernield of met verf bespoten. Ook in de omgeving van het tunneltje is steeds vaker graffiti te zien op meterkasten en elektriciteitshuisjes.

Hoorn Lokaal ziet graag dat het tunneltje een uitnodigend karakter houdt zodat buurtbewoners en schoolkinderen met een goed gevoel het tunneltje kunnen gebruiken.

In december heeft de gemeenteraad tijdens de initiatievenmarkt in De Kreek het project ‘Hoorn zonder graffiti’ gekozen als initiatief dat uitgevoerd gaat worden. Hoorn Lokaal wil het college oproepen om genoemd tunneltje snel graffiti-vrij te maken. Wij zien dit als een uitgelezen klus voor de initiatiefgroep.

Zijn de vernielingen en graffiti-overlast in het tunneltje bij u bekend en bent u bereid om dit aan te gaan pakken in samenwerking met de initiatiefgroep?