Hoorn, 7 maart 2023

Aan: College van Burgemeester en Wethouders
Betreft: vragen ex-artikel 36 over gemotoriseerd verkeer in de winkelstraten

Geacht college,

De winkelstraten Kleine Noord, Grote Noord en Nieuwsteeg zijn bestempeld als voetgangersgebied en behoren tot het wel bekende winkelrondje van Hoorn. Vanaf 12:00 uur is gemotoriseerd verkeer niet toegestaan in deze straten. De straten waren voorzien van afsluitingspalen, welke ervoor zorgden dat (bezorg)busjes na 12:00 uur geen toegang hadden tot deze straten. Deze palen worden echter niet meer gebruikt c.q. geplaatst.

Het gevolg is dat, in het voetgangersgebied, de hele dag busjes op en neer rijden en geparkeerd staan. Dit draagt niet bij aan een gezellig winkelbeeld. Daarnaast veroorzaken deze busjes gevaarlijke situaties in de smalle Nieuwsteeg. Regelmatig wordt het winkelend publiek door de chauffeurs van de busjes aan de kant getoeterd.

Een extra nadeel is het sneeuwbaleffect: als de busjes worden gedoogd, dan kun je er ook prima met je auto, scooter of (elektrische) fiets rijden.

Onze fractie heeft de volgende vragen aan u:

  1. Waarom worden de afsluitingspalen niet meer gebruikt?
  2. In de mobiliteitsvisie geeft u aan dat u dynamische afsluitpalen gaat plaatsen, dit is ook de wens van de ondernemers. Kunt u ons laten weten wanneer deze dynamische afsluitpalen worden geplaatst?
  3. Zolang er geen afsluitpalen staan, gaat u dan actief het beleid (na 12:00 uur geen gemotoriseerd verkeer en fietsers alleen na winkeltijd) handhaven?
  4. Een laad/los plaats ten hoogte van Ramen/Nieuwsteeg is wenselijk voor de chauffeurs van de busjes. Hierdoor hoeven zij na 12:00 uur niet dubbel te parkeren en kunnen zij hun werk goed uitvoeren. Bent u bereid deze los/laad plaats op te nemen?
  5. Voor corona waren de winkelstraten vanaf 11:00 afgesloten voor verkeer, tijdens de pandemie heeft u besloten dit tijdstip te verschuiven naar 12:00 uur. De pandemie is gelukkig voorbij, wordt het niet tijd dat u het tijdstip weer aanpast naar 11:00 uur?

We zien uw beantwoording graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jessica Visser
Raadslid Hoorn Lokaal