Vragen over Kerkplein

27 september 2021

Hoorn, 23 september 2021 Aan college van B & W gemeente Hoorn Betreft: verkeersmaatregelen Kerkplein Vragen art. 36 RvO Geacht college, Hoorn Lokaal is net als vele anderen zeer content met de vernieuwing van Het Kerkplein. We zien dat de metamorfose van het Kerkplein ervoor zorgt dat de levendigheid en aantrekkingskracht enorm is toegenomen. De … Read More

Verkeerslichten ?? wanneer

11 september 2021

Aan college van B & W gemeente Hoorn Betreft: Artikel 36 vragen kruispunt IJsselweg – Maasweg Geacht college, De IJsselweg is een belangrijke ontsluitingsweg in Hoorn, het is een toegangsweg richting de Kersenboogerd, Westerblokker en de Bangert &Oosterpolder. Op een aantal kruisingen op de IJsselweg wordt het verkeer geregeld door middel van verkeerslichten. Dat is … Read More

Alle bomen terug.

30 januari 2021

Hoorn Lokaal wil alle gekapte bomen langs Schellinkhouterdijk terug. In verband met de werkzaamheden ten behoeve van de dijkverzwaring aan de Schellinkhouterdijk zijn in 2010 43 zilveresdoorns gekapt. De belofte was dat op termijn alle bomen gecompenseerd zouden worden. Inmiddels zijn de werkzaamheden al járen afgerond en is het de hoogste tijd dat er weer … Read More

Begroting 2021

28 oktober 2020

Beste inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag, leden van de gemeenteraad en college van B&W Corona Het behandelen van de begrotingsvoorstellen voor het komende jaar is altijd een moment van bezinning. Hoe staan we ervoor en met welke plannen gaan we het komende jaar in? De ongekende gevolgen van de Corona epidemie zetten alles in … Read More

Tunnel Zwaagmergouw

26 februari 2020

Het tunneltje thv De Hoeker onder de Zwaagmergouw vormt een veilige verbinding voor voetgangers tussen de Botenbuurt en de Huesmolen. Ook veel schoolkinderen van de nabijgelegen basisscholen maken gebruik van het tunneltje; om de school te bereiken, maar ook om naar de gymlessen in sportzaal Huesmolen te gaan. Helaas wordt het tunneltje steeds minder aantrekkelijk. … Read More

Begroting 2020

30 oktober 2019

Voorzitter, Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het opstellen van deze begroting, altijd weer een hele klus. Vandaag een begroting aanleveren zou niet zijn gelukt, want vandaag zijn er grote problemen met het netwerk op het stadhuis, zo zie je steeds maar weer hoe afhankelijk en daarmee kwetsbaar we zijn voor wat … Read More